patrtit.jpg
Image 1.png
Image 2.png
Image 3.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


and.jpg
Čím více hledám odpovědi, tím více nalézám otazníků. Jak se všechno událo před listopadem 1989? Žijeme v nějakém virtuálním světě a jaká je realta? Kdo nám vlastně vládne ve skutečnosti? Jak je možné, že některým projde úplně všechno?
Proto jsem se rozhodl položit otázky, na které hledám odpovědi, i vám. Jednak, abyste se nad nimi zamysleli a za druhé, pokud máte nějaké další informace, tak se o ně podělili v diskuzi dole.
otazníky.jpg
Je pravda, že komunisté si pod vedením KGB a StB připravovali půdu pro nové zřízení, když jim došlo, že ekonomicky nezvládají udržet režim?

Skutečně si na začátku šedesátých leti komunisti spočítali, že bez ekonomiky s tržními prvky, pod jejich vedením (Čína byla ve stejné situaci v osmdesátých letech). neudrží moc a majetky? Byl takovým prvním neúspěšným pokusem rok 1968. Opravdu si pěstovali nadějné kádry, kteří se ovšem neosvědčili a ukázali se jako nespolehliví. Proto došlo k výchově nových. Tentokrát vsadili na levičácké „liberály“ západního střihu. Mnozí o této lsti neměli tušení a nechali se zmanipulovat. Mnozí byli jejich tajní agenti, kteří mají jen ústní smlouvu o spolupráci a kontakt udržují přes jednu osobu. Jezdí do zahraničí studovat kapitalistické VŠ za kapitalistické školné i přesto, že doma se kádrují i studenti středních škol a roční školné v zahraničí stojí tolik, kolik je průměrná mzda doma za několik desetiletí.

otazníky.jpg
Co vlastně byla Charta 77 ?
Byla Charta 77  občanská iniciativa, která představovala nejvýznamnější akci odporu vůči komunistickému režimu v normalizačním Československu. Hlavním důvodem jejího vzniku byla kritika tehdejší státní moci za nedodržování lidských a občanských práv?
Nebo šlo o komunisty kontrolovanou a pěstovanou opozici? 
Z prvních asi 200 signatářů Charty 77 byla velká většina bývalých komunistů (celkem 156 z asi 217), kteří se v boji o moc mezi dvěma komunistickými frakcemi v roce 1968 postavili na nesprávnou stranu.
 • Zdeněk Jičínský, po roce 1989 dlouholetý poslanec parlamentu za ČSSD. V komunistickém parlamentu poslancoval již v 60. letech 20.století. Byl rovněž místopředsedou ČNR, členem komise ÚV KSČ pro přípravu nové federální ústavy atd. V roce 1969 po sovětské invazi, kterou podpořil, vykonával Jičínský funkci poslance ČNR a předsedy jejího ústavně-právního výboru. Poslancoval až do hluboké normalizace roku 1971. 
 • Václav Benda. Po roce 1989 usilovně hájil existenci KSČ
 • Petr Pithart, člen KSČ od roku 1960. V šedesátých letech se na pražské právnické fakultě jako asistent aktivně podílel na kádrových komisích, které vylučovaly studenty z politických důvodů. V té době také často navštěvoval Izrael.
 • Ludvík Vaculík, člen KSČ 1945 – 1968. V padesátých letech aktivní člen KSČ, který publikuje články na podporu režimu. V roce 1967 cítil vítr změn a snažil se budovat „reformní komunismus“
 • Karol Sidon, současný pražský rabín. Za komunismu působil jako novinář, dotáhl do až do Československého rozhlasu.
 • Pavel Kohout. Tento kariérní stalinista (viz. jeho raketová kariéra v padesátých letech, kdy se vyhříval na výsluní komunistického režimu, zatímco jeho odpůrci byli v koncentračních táborech) vydržel v mateřské KSČ až do roku 1968, kdy se přidal ke špatné straně. Poté přehodil výhybku a v roce 1979 emigruje do Rakouska.
 • Jaroslav Šabata. Během padesátých let zuřivý stalinista, člen KSČ přednášející marxismus-leninismus na univerzitě v Brně. V roce 1968 se neúspěšně pokusil dostat v komunistickém aparátu výše (nejvýše to dotáhl na krajského tajemníka KSČ v Jihomoravském kraji), a proto se v roce 1970 nechal vyloučit ze strany a o pár let později se stal po boku Havla a spol. chartistou.
 • Vysokým aparátčíkem KSČ byl Karel Šiktanc, od roku 1961 šéfoval nakladatelství Mladá fronta. V padesátých letech psal oslavné básně na panující režim, jeho slibnou kariéru mu přerušil rok 1968, kdy ve saze získat více a postoupit v aparátu výše přišel o všechno. Stal se tedy chartistou.
 • Že byl chartistou trockista, resp. „revoluční socialista“, jak se sám nazval, Petr Uhl, není třeba připomínat. Patřil k úzkému vedení Charty 77.
 • František Kriegel, který za komunismus bojoval se zbraní v ruce v Číně a Španělsku. V roce 1948 byl vysokým důstojníkem Lidových milicí, pověřených likvidací třídních nepřátel. Byl dále poradcem kubánské vlády Fidela Castra, poslancem a v roce 1968 jedním z vůdců komunistických reformistů. Rok 1968 znamenal jeho pád a Rudé právo zmínilo, že je Žid a sionista. V Chartě 77 měl být vůdčí osobností, ale v roce 1979 bohužel umírá.
 • Nekorunovaný král Charty 77 k rozlehlému bytu, víkendové usedlosti na Hrádečku ještě přidal Mercedes. Ano, Václav Havel, disident a chartista, jezdil za komunismu v Mercedesu.
otazníky.jpg
K čemu vlasatně sloužil Prognostický ústav?

Šlo opravdu o druhý pokus komunistů o výchovu nových kádrů k převzetí moci? Byl založený v roce 1984 (dnes sídlo KSČM, předsedou stranické buňky byl Vladimír Dlouhý). Tento typ „vědeckých“ pracovišť prý zakládá KGB v celém východním bloku! Byli tam připravováni ti co se, po kolapsu vlády komunistů, měli ujmout "nové" vlády. Byli tam vychováváni lidé pro pravé i levé spektrum politiky. Prognostický ústav se stává chobotnicí moci a vlivu KGB. Nejbližším spolupracovníkem Václava Kaluse v Prognostickém ústvu (rodiny jezdily na společné dovolené) byl agent StB/KGB Karel Köcher.

otazníky.jpg
Proběhla skutečná revoluce v roce 1989 nebo šlo o plánované převzetí moci?

Na konci osmdesátých let se užiteční blbečci z řad kavárenských povalečů konečně proberou z opilství a „zorganizují sametovou revoluci“. Hlavně, aby to komunisty nebolelo! Vše má pod taktovkou StB dle dohody s Václavem Havlem z roku 1989. Do médií pustili lživé informace o mrtvém studentovi, aby se neškodným kavárenským povalečům „revoluce“ povedla. Údajně „mrtvý“ student Růžička byl ve skutečnosti poručík StB Zifčák. V čele průvodu šli i další členové StB! "Revoluce" v režii StB struktur napojených na KGB se zdařila. 
otazníky.jpg
Skartace svazků StB v roce 1989

To, že se tajná služba chtěla zbavit důkazů o svých agentech, chápu. Ale nechápu, proč při této skartaci došlo i ke zničení svazků lidí, jako například Václav Klaus, nebo Miloš Zeman, kteří v té době byli naprosto nevýznamní a ve svých životopisech se prezentují spíše jako odpůrci tehdejšího režimu. Nebo, že by to všechno bylo jinak?
otazníky.jpg
A co naši prezidenti?  Václav Havel

Byl Havel morální ikona, nebo se skutečnost liší? Proč uzavřel dohodu s komunisty? Proč v roce 1990 udělil amnestii 23 000 lidí, včetně vrahů. Co měly znamenat jeho milosti ze starého přátelství. Šlo mu o stát nebo o Lucernu a další majetky? Jaká byla jeho role v souvislosti s StB?
Čím více času uběhlo od jeho úmrtí, tím více informací o jeho nehezké povaze a pokrytectví vyplouvá na povrch. (Viz
ZDEJde o snahu pošpinit slušného člověka, nebo je v tom kus pravdy?
otazníky.jpg
Došlo ke komunistickému puči až v roce 1994?
 
Po roce 1989 mezi lidmi panuje naivní nadšení, zbídačené masy jásají jak se vše neuvěřitelně daří. Jsou nakrmeny nadějí a zneužity podobným scénářem jako po roce 1945. Oficiální politická moc začíná být předávána do rukou nové třídy, vše pod kontrolou StB. Proto byla velká část členů OF bývalými členy StB, kterým se často ztratily spisy (vzpomeňte na nejeden soudní spor s Cibulkou o jména v seznamech). Již 28. 11. 1989 StB vydává: Zásady pro činnost kontrarozvědky v nových společenských podmínkách, které obsahovaly plán jak se má StB infiltrovat do nově vznikajících struktur a jak má hlídat dohodnutý podíl na moci(!) (od 10:30). Přichází osudový okamžik 1992, malá kuponová privatizace, lidu je rozdáván majetek, který komunisté neuměli využít a který jim nepřinášel profit. Podobně jako v roce 1945 kdy rozdali bezzemkům půdu (německá, židovská, panská). Lid jim věří, v roce 1946 komunisté vyhrávají volby, pevně uchopí moc a o dva roky později přijde hlavní úder - znárodnění, kolektivizace. Po malé kuponové privatizaci v roce 1992 jim lidé věří (navodili zdání férových odkupů), komunistická mafie pevně uchopí moc a o dva roky později přichází hlavní úder - velká privatizace. Otcem velké privatizace byl agent StB Dušan Tříska.
95% všech privatizačních fondů (již při svém vzniku, nebo po fúzích s jinými fondy) bylo ovládáno agenty StB (např. představenstvo Harvardských fondů, skuteční majitelé PPF jako je agent StB a člen ÚV KSČ Štěpán Popovič nebo důstojník StB Jaroslav Čadek /majitel zámečku Hanspaulka, který mu prodal Pavel Bém z majetku MČ Prahy 6, který Kellner daroval ve prospěch knihovny a institutu Václava Klause/ aj.) nebo kapitálem z bývalého SSSR (PPF Kellner /přes Skloexport, vytunelováno ReginouRázlovou dceroukomunistického místopředsedy vlády ČSR Stanislava Rázla/, otec Kellnera pracoval v stálém zastoupení ČSSR v kanceláři RVHP v Moskvě), Setuza a Český olej Mrázek a Pitr (dle novinářky Slonkové si změnil jméno z Pitra, příbuzný komunistického předsedy vlády ČSR Františka Pitra), KKCG Karel Komárek (přes Slovenský SPP, majitelé z Ruska) aj.
Dále k financování nákupu státního majetku sloužily ukradené státní finanční prostředky z kont PZO (Podniků zahraničního obchodu) v zahraničí nebo tajných kont StB v zahraničí (Agrofert komunisty a agenta StB Andreje Babiše nebo Třinecké železárny spolupracovníka StB Tomáše Chreneka). Odhaduje se, že „PZtky“ disponovaly 500 mil. Kčs na kontech v zahraničí ve volně směnitelných měnách. Kolik miliard nakradli estébáci a bylo uloženo v zahraničí asi nikdo nespočítá, zahraniční konta StB jsou v ČR tabu. Proto tolik tajemných firem ze zahraničí v české privatizaci (např. Appian) a tajemných sponzorů politických stran (např. mrtvého Maďara Lajose Bácsiho a na exotickém Mauriciu žijící Radjiv M. Sinha /Milan Šrejbr byl jen výmluva/).
K úplné dokonalosti bylo rozkrádání dovedeno uzavíráním smluv s FNM, kdy majetek přecházel na kupujícího podpisem smlouvy a ne zaplacením kupní ceny (Nanuk, Českomoravské mrazírny, Bomeco, Jemča, Drůbežářský podnik Libuš a Xaverov komunisty Miroslava Tomana, ministra ve vládě "Zemana"). Tak se stalo, že majetek byl nakoupen na nastrčenou firmu, obratem prodán a dluh zůstal za nastrčenou firmou. Dluh později přešel do Konsolidační agentury, kde byl odkoupen stejnými mafiány, kteří jej vytvořili (samozřejmě přes nastrčené firmy), za jednotky procent původní ceny (např. Toman, Charouz, Kellner, Chrenek aj.). Dalším trikem bylo uzavírání smluv, které stát nemohl plnit, vznikla smluvní pokuta či "škoda", která přesahovala kupní cenu podniku a ten přešel na nového vlastníka zcela zdarma. Takto získal Andrej Babiš několikamiliardový majetek Chemapolu (jediného vlastníka licence na LTO).

Zdroj: https://petrcech.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=285450

otazníky.jpg
Václav Klaus ???

Mnoho se toho o jeho minulosti neví, ale přesto probleskují otazníky. Jak je možné, že Klaus absolvoval v roce 1967 studijní stáž v Itálii a v roce 1969 v USA ? Přeci v té době se na západ nedostal nikdo, kdo by nebyl 100% prověřený kádr, nejlépe spolupracující s StB. Viz ZDE
J
aká byla jeho úloha při předání majetku (Velká privatizace). A neměla náhodou jeho amnestie přerušit vyšetřování zlodějen z té doby?
otazníky.jpg
Miloš Zeman ???

K pochybnostem o tomto člověku s stačí přečíst nekolik jeho veřejných životopisů. Vstoupil do KSČ v roce 1969. Tehdy mu bylo 25 let. V tomhle věku vstupovali do strany (mimo zarytých příznivců) pouze hnusní kariéristé. V letech 1970/71 údajně nikde nepracoval. Jak je to možné??? Tehdy byla povinnost pracovat a kdo tak nečinil, čekal ho kriminál za příživnictví.
Také je možné se v životopisech dočíst, že byl několikrát vyhozen ze zaměstnání kvůli politickým názorům. Ovšem pokaždé následně nastoupil na lukrativnější místo, než bylo to předchozí. Z toho, co vím o té době, kdo si zavdal s režimem, byl solečensky znemožněn a profesně vyřazen. Jak je možné, že v případě Zemana tomu tak nebylo???
Jak to, že i jeho svazek byl skartován, když podle všech životopisů se vždy choval proti režimu?  A kde pracoval Zeman po roce 1984?? Některé životopisy uvádějí podnik Agrodat, jiné Prognostický ústav. A jak je možné, že se takový protikomunistický rebel mohl stát od r.1986 členem mezinárodní prognostické organizace?

 
zeman.jpg
zemanklaus.jpg
zemkl.jpg
otazníky.jpg
Andrej Babiš ???

O tomto slovenském komunistovi a agentovi (potvrzenému soudně) StB už toho bylo popsáno hodně a nemá význam se pokoušet všechno nacpat na tyto stránky. Nevešlo by se to. Chci zveřejnit jen jeden podstatný otazník. Hned ten první, na kterém je postaveno celé  jeho mpérium a současné politické působení. Jedná se o konec Babiše zaměstnance a zrod Babiše podnikatele. Tedy o převzetí Agrofertu a vyvedení firmy z Petrimexu. ZDE Tehdy došlo k navýšení hodnoty Agrofertu zřejmě bez vědomí Petrimexu, který tím přišel o majoritu.). Prostředky údajně vložili spolužáci Andreje ze ŠVÝCARSKA.
Nepřijde mi tohle tvrzení příliš (vlastně vůbec) věrohodné. Představte si, že s vámi chodí pár měsíců (10) nemocný chlapec z jiné země. Kvůli eho zdravotnímu stavu se záhy odstěhuje i s rodiči zpět na Slovensko a už o něm nic nevíte. Po 25 letech si na něj najednou vzpomenete a pošlete mu pár milionů. Nepřijde vám to přitažené za vlasy?? Není mnohem pravděpodobnější, že peníze ze Švýcarska byly z vyvedených prostředků StB na tajná konta? 
WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one