patrtit.jpg
Image 1.png
Image 2.png
Image 3.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


and.jpg

Klatovské kuře "HALAL"

Prohlášení
Když jsem byl požádán, zda bych byl ochoten kandidovat do komunálních voleb, svolil jsem a založil jsem si stránky s názvem Radek Sedláček – klatovský patriot (23.7.2014). Nově se formující sdružení tehdy bez mé přítomnosti použilo můj název jako název  celku. Na svých stránkách jsem prezentoval a prezentuji výhradně své názory, nikoli názory sdružení. Klatovským patriotům jako celku je na stránkách věnována jedna jediná samostatná rubrika V ní je předvolební leták, program a pár fotek. Nic jiného. Článek o „Halal kuřeti“ jsem uveřejnil v rubrice MOJE NÁZORY a nechápu, jak tedy někdo může podávat trestní oznámení na celé sdružení. V době zveřejnění článku jsem ještě Ivanu Vrábkovou osobně neznal a ona, ani nikdo jiný ze sdružení mi nedodával žádné informace. DZ Klatovy měly možnost odpovědět mi na můj dotaz, který  jsem vznesl na jejich podnikovém fb profilu, ale dotaz byl opakovaně smazán. Článek je stále v nezměněném znění a těžko by z něj rozumný člověk vyvodil závěry, které jsou popisovány v oznámení.
                         Radek Sedláček 7.10.2014

 
Původní článek
Dostala se mi do ruky fotografie výrobku naší klatovské drůbežárny s nelichotivým textem. A protože jsem opravdu patriot, okamžitě jsem začal vyhledávat informace a fakta. Nyní se pokusím výsledky svého snažení nějak poskládat do srozumitelného celku.
Co znamená halal?
Halál (arabsky: حلال, ḥalál) v překladu „povolený, přípustný“, je termín označující veškeré předměty a činnosti každodenního života, jež jsou podle islámské tradice povoleny. Nejčastěji se tento pojem používá ve spojitosti s potravinami, které je muslimům povoleno konzumovat, vztahuje se však také na léčiva či kosmetiku. Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je i spojena rituální porážka, v islámu nazývaná dhabíha (ذبيحة‎). Zvíře by při ní mělo být položeno na zem směrem ke Kábě a zabito podříznutím hrdla, a to jedním tahem nože, při kterém dojde k přetnutí tepny, jež zásobuje mozek krví. Po podříznutí pak zvíře v některých případech může být pověšeno za zadní nohy kvůli důslednému vykrvácení (krev je pro muslimy nečistá). V případě, že dojde k usmrcení zvířete jinak než podříznutím, či pokud zvíře uhyne před vykrvácením[zdroj?], je maso považováno za znehodnocené.
Ačkoliv je v České republice uzákoněno, že zvířata smí být zabíjena pouze po předchozím omráčení, byla muslimům a židům z náboženských důvodů udělena výjimka z tohoto zákona (Zákon č. 246/1992 Sb.). (převzato z Wikipedie)
 
10580054_922146717800410_7526736905266631964_n.jpg
Další informace ke způsobu porážky:
Podle některých názorů je halál  stejně humánní, jako jiný způsob zabití. Posuďte sami z pohledu kuřete. Chtěli byste být individuálně a jednoduše podříznuti, nebo se vám víc líbí představa, že vám ponoří hlavu do vody s elektrikou a pak vám nějaký automat usekne hlavu?
Ovšem poslední vědecké výzkumy prokázaly, že při zabití prvním způsobem se v mase nachází velké množství stresového hormonu. Koneckonců, silnější kuřata (ta, která neomráčí elektrický proud) jsou stejně podřezávaná ručně.
Vrátím se zpátky do Klatov. Halal kuře musí splňovat všechna kritéria, jež předepisuje unie islámských zemí. Poté je vystaven certifikát, který vystavuje Imam. U tradiční porážky je Imam z islámské obce přítomen. Přečte modlitbu. U každého kusu musí být vysloveno jméno Alláhovo, ale ne žádné jiné. Vzhledem k tomu, že tento typ porážky je velice nákladný, používá se způsob tzv. průmyslový. Imam zkontroluje porážku před vydáním certifikátu a nemusí být přítomen při vlastním zabíjení. Obvykle dochází i k mírnému omráčení kuřete a dále už se postupuje standartní cestou. Po každé porážce tímto způsobem se musí nahlásit počet zabitých kusů. Islámské komunitě se platí dohodnutý poplatek z poraženého kusu. Z těchto peněz jsou pak financovány např. stavby mešit či modliteben na našem územím. Tento poslední fakt je tím HLAVNÍM, CO MI NA TOM VADÍ !!!!
 
V některých zemích, kde existují náboženské výjimky z pravidel pro porážení zvířat, však přesto muslimové dobrovolně poráží zvířata s předchozím omráčením. Podle průzkumu projektu Evropské unie DIALREL se takto děje při 74 % porážek skotu ve Velké Británii či 98 % téhož v Německu.[2], taktéž dle údajů britského parlamentu je omráčeno více než 80 % zvířat zabitých ve Spojeném království při náboženských porážkách.
Z internetu:
"Drůbežářský závod Klatovy a.s. informoval o používání značky KLASA na některých výrobcích pod označením HALAL. Takto zpracované kuře prochází všemi technologickými fázemi opracování včetně omráčení, jako všechnaostatní kuřata balená pro domácí trh. Kontrola dodržování podmínek welfare kuřat při porážení, tedy včetně omráčení i vykrvení,je pravidelně prováděna stálým státním veterinárním dozorem v tomto závodě. Mohu Vás ujistit, že před vykrvením drůbeže dochází k jeho omráčení a vše probíhá pod odborným dozorem."

 
Podle této informace bych tedy předpokládal, že se v Klatovech skutečně vyrábějí potraviny pro muslimy. Ovšem setkal jsem se i s informacemi, že přiložená fotografie byla upravena pomocí Photoshopu. Možné je všechno. Ale na internetu zároveň naleznete informaci, že toto klatovské kuře bylo staženo z prodejen Makro na základě stížností (http://www.ivcrn.cz/kampane/stop-halal/co-je-to-halal/). Také se můžete dozvědět, že produkt byl stažen v loňském roce i z prodejen obchodů Billa. Podle vyjádření vedení tohoto řetězce se stejně prodával jen ve třech pražských provozovnách.
 
Abych se dozvěděl více, napsal jsem dotaz na výrobek přímo na facebookový profil DZ Klatovy. (https://www.facebook.com/DZKlatovy?fref=ts). Bohužel, někdo dotaz během hodiny smazal. Napsal jsem druhý a zmizel stejně jako první. Takže od výrobce jsem se nedozvěděl nic.
Vydal jsem se tedy po stopách muslima dozorujícího na porážky. Na etiketě je jím Ing. Ayman Abazid. Člověk s tímto jménem skutečně žije v Praze a jeho hlavní náplní je nacpat do českých a slovenských škol co nejvíce muslimů.
 
ayman.jpg
Další cesta pátrání vedla za informací, kdo konkrétně udělí certifikaci.
Podnik vyrábějící halal-potraviny musí mít povolení od islámského certifikačního orgánu. Celosvětově existuje asi stovka takových orgánů, které prověřují plnění požadavků islámu. Tyto orgány používají různá loga a do určité míry se liší i přísností výkladu pravidel. Za nejpřísnější jsou považovány malajské normy halal. Některé certifikační orgány vyvinuli vlastní pravidla za spolupráce s autoritami islámu. V r. 2006 byla založena IHI Alliance (International Halal Integrity Alliance), která má být garantem  jednotné certifikační praxe. (zdroj: AGRÁRNÍ PORADENSKO-INFORMAČNÍ CENTRUM AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY)
Logika mi říká, že technicky by se tak velkému producentu kuřecího masa nevyplatilo mít dva různé způsoby porážky a dvě linky. Na druhou stranu vím, že dnes nikomu prachy nesmrdí a výměna jistého odbytu zboží u stále se rozrůstající komunity za peníze na mešity by jistě možná byla. A zkušenosti mi také říkají, že ti „NAHOŘE“ nectí stejná pravidla jako ti dole, ale o to přísněji je na nich vyžadují.
 
Odborníci na potravinový trh uvádějí, že halal segment roste v Evropě rychleji než ostatní kategorie.
 
Výsledek tohoto pátrání tedy nakonec ponechám na vás. Nevím, jestli se tady u nás vyrábí, vyrábělo nebo bude vyrábět jídlo pro muslimy, ale pokud ano, přestane mi drůbež chutnat. Alespoň ta klatovská. Pokud někdo máte informace k tématu, vložte je do diskuze. Díky.


 
Doplňující informace
Dnes 4.9.2014 jsem mluvil se dvěma lidmi, které z pochopitelných důvodů nebudu jmenovat. Následující informace je taková:
  1.  Do klatovské drůbežárny se dováží i produkce z Polska
  2.  Kuře s označením "halal" klatovská drůbežárna skutečně produkuje. Ve dnech porážky tímto způsobem dochází do drůbežárny nějaký muslim, ovšem nejedná se o Ing. Aymana  Abazida uvedeného na etiketě. Ten celou věc zřejmě jen zastřešuje ze strany "Muslimské obce."
kuře1.jpg
Takže přátelé, čtenáři. Tento článek, který jsem celý psal v dobré víře, že se mi podaří vysvětlit hanlivý email na naši drůbežárnu, zřejmě bude mít poračování. Celkem pro mne nepochopitelné. Nevím, jestli je důvodem předvolební boj, nebo osobní zášť, případně profesní a kariérní důvody. Tyto názory sem píšu jako soukromá osoba Radek Sedláček. Klatovští patrioti je jen název volebního uskupení nezávislých kandidátů. Nejedná se o žádnou stranu, ani organizaci. Tyto stránky jsou primárně mé a veškeré texty v nich také. Přiznávám, že jsem zaskočen informací, že drůbežárnou bylo podáno trestní oznámení na naznámého pachatele na základě tohoto článku a že ani nechápu, čím se onen pachatel (já) provinil.    Radek Sedláček 6.10.2014
Na stránkách DZ se objevilo toto vyjádření:

Kauza HALAL

Výrobky Drůbežářského závodu Klatovy získaly řadu ocenění, jako je například národní značka kvality KLASA, Dětská chuťovka, Česká chuťovka či Regionální potravina, která potvrzují stálou kvalitu a oblibu našich výrobků. Velice nás proto mrzí, že v poslední době se obzvláště na sociálních sítích a v programech některých místních regionálních politických skupin objevila nařčení, že Drůbežářský závod Klatovy produkuje kuřecí maso s označením HALAL. Jedná se o termín, který označuje tradiční muslimský způsob rituální popravy zvířat.

„K této situaci bychom se rádi vyjádřili veřejně a uvedli věci na pravou míru. V současné době žádné HALAL nevyrábíme. Zdůrazňuji, že naše společnost nikdy živá kuřata nepodřezávala. Ve výrobě probíhá běžná velkokapacitní porážka drůbeže, při které je kuře omráčeno elektrickým šokem, stejně jako u ostatních konkurenčních firem,“ říká Ing. David Bednář, generální ředitel společnosti Drůbežářský závod Klatovy. „Způsob omračování drůbeže je předepsán zákonem pro ochranu zvířat proti týrání. Veškerý provoz včetně porážky splňuje požadavky evropských veterinárních předpisů pro vývoz do zemí EU a je pod stálou veterinární kontrolou a za dodržování přísných podmínek welfare,“ dodává Ing. David Bednář.

Drůbežářský závod Klatovy podléhá pravidelným kontrolám nejen ze strany veterinární správy, ale i obchodních řetězců, kterým své výrobky dodává.

Klatovské sdružení proklepne policie - Klatovský deník 7.10.2014
http://klatovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/klatovske-sdruzeni-si-proklepne-policie-20141007.html

Klatovské sdružení si proklepne policie

Ilustrační foto.

Ilustrační foto. Autor: DENÍK/Luboš Hájek

dnes 12:00

Klatovy - Drůbežářský závod Klatovy podal trestní oznámení na uskupení Klatovští patrioti.

 
 
 

Uskupení „Klatovští patrioti – sdružení DSZ a NK", které se uchází o přízeň voličů v komunálních volbách v Klatovech, začala prověřovat policie. Důvodem je, že sdružení na svých internetových stránkách obvinilo Drůbežářský závod (DZ) Klatovy z toho, že tam krutým způsobem zabíjejí kuřata, která jsou určena pro muslimy, a že z nich ještě odvádějí poplatek muslimské komunitě, která pak z těchto peněz staví například mešity či modlitebny na našem území. Drůbežárny ale tvrdí, že to není pravda, a rozhodly se podat trestní oznámení.

Ředitel společnosti DZ Klatovy David Bednář Deníku řekl, že tzv. kuře halal (kuře zabité takovým způsobem, aby ho mohli konzumovat muslimové – pozn. aut.) se v Klatovech skutečně dlouho vyrábělo a potvrdil i to, že se odváděl muslimům poplatek. „Kuřata halal jsme dodávali do nadnárodních řetězců, zejména do Billy. Už rok a půl tady ale kuřata halal nevyrábíme a jestli někdo tvrdí, že ano, tak lže," řekl Deníku Bednář s tím, že důvodem pro ukončení výroby byl poměrně masivní atak na DZ Klatovy, které byly obviňovány i z toho, že de facto podporují terorismus.

„Když jsme to tehdy české Bille oznámili, její rakouská centrála nás v podstatě obvinila, že jsme rasisté. Takže jsme se ocitli mezi dvěma mlýnskými kameny. Když kdekoli na západě Evropy přijedete na potravinářskou výstavu, každý druhý stánek je halal," uvedl Bednář, podle něhož je lživá i informace, že zvířata porážená pro muslimy byla zabíjena krutým způsobem. „Naše porážka, která odpovídá evropským standardům, splňuje podmínky halalu. Aby však šlo o kuře halal, musel by se u toho ten člověk modlit. A to se už rok a půl neděje. Žádný muslim k nám nedochází," prohlásil Bednář s tím, že DZ dlouho ignorovaly různé útoky na internetu, ale když proti nim vytáhli do boje i Klatovští patrioti, v jejichž čele stojí bývalá zaměstnankyně DZ Klatovy Ivana Vrábková, rozhodly se bránit.

„Za jejího působení u nás se kuře halal vyrábělo. A není jediná z kandidátů, kdo u nás dříve dělal. Proto mi přijde zvláštní, že právě oni se otírají o firmu, která zaměstnává osm set lidí," uzavřel Bednář.

„Trestní oznámení bylo podáno v obecné rovině. Ovšem s tím, že obsah volebního programu sdružení Klatovští patrioti jednak vzbuzuje rasovou nenávist a jednak poškozuje naše práva," vysvětlil advokát DZ Klatovy Rostislav Netrval.

„Případ jsme postoupili policii k dalšímu šetření," potvrdila klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. Tento krok ale znamená jen to, že policie prověří, zda vůbec došlo ke spáchání trestného činu. Teprve kdyby policie došla k závěru, že se tak stalo, mohou následovat obvinění z trestné činnosti.
Lídryně Klatovských patriotů se k případu odmítla vyjádřit. „Je to aktivita jednoho ze členů, kterou nebudu komentovat," uvedla Vrábková. Autorem textu na stránkách sdružení je Radek Sedláček, trojka kandidátky. „Přišel mi do ruky mail o klatovských drůbežárnách, který rozhodně nebyl nic pozitivního. Protože jsem Klatovan a jde mi o naše město, tak jsem se to rozhodl prověřit. Vycházel jsem z toho, co jsem našel na internetu, a z toho, co mi řekli dva zaměstnanci, které nebudu jmenovat. Rozhodně jsem nechtěl nikoho pošpinit, naopak," řekl Sedláček.

WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one