patrtit.jpg
Image 1.png
Image 2.png
Image 3.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


and.jpg
Možná jste si všmli, že náš systém zdravotnictví je čím dál složitější. Samozřejmě, protože přes něj protékají obrovské prachy. Lékařské odbory používají vydírání ke zvýšení svých příjmů, farmaceutické firmy uplácejí lékaře, aby lidem cpali jejich produkty, zdravotní pojištovny, lázně, atd. Nikdo netuší, co všechno mu bylo naůčtováno, nikdo nemá přehled, kam plynou všelijaké dotace a příspěvky. A do toho sbíráme víčka od pet lahví, pořádáme různé sbírky a charitativní akce.
Ne vždy splní léčba očekávání. Někdy je přístup některých lékařů velmi lajdácký, někdy je naše očekávání přemrštěné, někdy to prostě touhle cestou nejde. Člověk je prostě složitý a jedinečný tvor. A říká se, že je i myslící. Pokud si tedy přiznáme schopnost samostatně myslet, pak nechápu, proč je tolik různých nařízení a regulací, které nám v myšlení, resp. svobodném rozhodování brání.
Jak je možné, že nám nějaký spolek úředníků může nařídit povinné očkování??? A když své děti nenecháme uměle naplnit viry a bakteriemi, pak je nemůžeme dát na dětské tábory, nebo do škol a školek. Jak je možné, že si nemůžeme svobodně vybrat způsob léčby, když jde o naše tělo, našeho ducha a naši mysl?
Před pár lety řekl výborný chirurg MUDr. Vladimír Fruhauf, který se také mimo medicinu zajímá o práci s energiemi:" Budte rádi, že tady v Klatovech máte Tomáše Lebenharta."
Nejsem oprávněn hodnotit, nemám lékařské vzdělání. Ale selský rozum mi říká, že pokud mi něco pomůže, proč to nepoužít. Máme přece právo svobodně si zvolit alternativu. A také máme právo svobodně alternativu nabízet. MUDr Lebenhart je pro někoho blázen, pro někoho geniální lékař. Jak říkám, každý jsme jiný.
 
odd123.jpg
tom.jpg
MUDr. Tomáš Lebenhart - profesní životopis:

V roce 1980 promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po roce Voj. zákl. sl. na ošetřovně ve Vimperku nastoupil v r. 1981 na dětské odd. klatovské nemocnice jako sekundární lékař.Po cca půl roce nastoupil na dětské středisko ve Švihově. Následovaly další štace obvodního dětského lékaře v pošumavských vesnicích střediskových...

V roce 1983 složil atestaci 1. stupně z pediatrie. Začal se zajímat o neurologii. Stážoval na několika neurologických klinikách v Praze. Asi rok pracoval jako neurolog v klatovské nemocnici, pak krátce jako dětský neurolog.

Přišel rok 1989. Otevřely se nové možnosti poznání - i v medicíně. Začal intenzivně studovat homeopatii. Postupně prošel pěti základními evropskými homeopatickými systémy.

Mezitím složil atestaci 1. stupně z všeobecného lékařství. Od května 1989 pracoval jako praktický lékař pro děti a dospělé v Železné Rudě na Šumavě. Postuně začal používat i homeopatickou léčbu.

Dále se ubíral spíše duchovním směrem a poznával různá náboženství a spirituálně směry. Studoval různé bylinářské medicíny. Zaujala jej ayurvéda. Začal jezdit na Srí Lanku a poznávat tuto matku veškeré medicíny v praxi.

Na jaře 2006 učinil zásadní profesní krok a vystoupil z oficiálního medicínského establishmentu. Otevřel si ordinaci celostní medicíny v Klatovech a přestěhoval se do malé vísky nedaleko.

Několik let přednáší pro laickou veřejnost i pro lékaře o přírodní medicíně a duchovních otázkách. Postupně navázal spolupráci s výtečnými léčiteli. Dva roky docházel do duchovní školy... Učil se alternativní onkologii od skutečných mistrů..

Od jara 2013 vystoupil z lékařské komory pro zásadní nesouhlas s etickou i odbornou úrovní našeho zdravotnictví, což má za následek zákaz poskytování oficiálních lékařských služeb - tedy zejména služby na první pomoci. Poslední roky se stále více specializuje na autopatii a etikoterapii.
Je autorem knih "Svlékl jsem bílý plášť" a "Bez pláště."
odd123.jpg
Nabytá svoboda umožnila i nemocným porozhlídnout se i jinde. Ne, že by se za minulého režimu nechodilo k různým bylinkářům, léčitelům. Např. páter František Ferda byl vyhledáván i komunistickými pohlaváry, pro své úžasné výsledky. Ale najednou se to mohlo oficiálně. Jenže nic netrvá věčně. Zdroje se vyčerpaly a státní zdravotnický byzmys potřebuje cucat a sát. Potřebuje si vyrábět a udržovat nemocné a potřebuje zapudit všechny ty, kteří nabízejí alternativu.
Proto nestačí jen povinné očkování, ale je třeba se zbavit i veškeré konkurence. A tak i když homeopatickou léčbu odborná veřejnost neuznává jako léčbu, smí ji najednou provozovat jen lékaři, kteří jsou členy lékařské komory. Směšné??? Ne, je to pravda. Jedná se o další šikanu ze strany státu. Je to další příklad okleštění svobody každého z nás.
Causa homeopatica
dok1.jpg
dok2.jpg
dok.3.jpg
Výsledek mimořádné kontroly v mé ordinaci na popud občana, který se podivoval nad tím, že jako nečlen Lékařské komory, mohu pracovat jako homeopat. LK předala stížnost Policii ČR, která ji předala Krajskému úřadu v Plzni.
 
Jak z textu o mimořádné kontrole vyplývá, byla mi nabídnuta jednoduchá možnost opět vstoupit do Lékařské komory a zažádat o povolení k vykonávání zdravotně preventivní činnosti. Za měsíc by se to stihlo, a bylo by vše v pořádku. Ale já bych si připadal jsou trouba a rovnou bych mohl sepsat knihu Oblékl jsem bílý plášť... A to opravdu nechci. Chci - byť s existenčním rizikem, neustoupit v ničem a pokusit se vybojovat (i za ostatní homeopaty a terapeuty - nelékaře) jednou pro vždy spravedlnost. A konec konců i pro tisíce zoufalých nemocných, kteří takové lidi hledají. Tak, držme si palce. Odpověď Krajského úřadu zde opět zveřejním.  Le.
Moje námitky proti kontrole
 
Krajskému úřadu Plzeňského kraje
Odboru zdravotnictví
Škroupova 18
306 13 Plzeň
 
K Vaší spisové značce ZN/227/ZDR/15 a k Vašemu č.j. ZDR/1706/15
Doporučeně
 
Kontrolovaná osoba – osoba podávající námitky:          
MUDr. Tomáš Lebenhart, nar. 28.5.1954, IČ 61751090, ordinace celostní medicíny na adrese Klatovy, Vídeňská 87, PSČ 339 01, trvale bytem Mochtín – Újezdec 22, 339 01 Klatovy
 
Námitky kontrolované osoby proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole o provedené kontrole ze dne 30.7.2015 č.j. ZDR/1706/15 a sp.zn. ZN/227/ZDR/15
 
Vážení,
využívám svého zákonného práva a v souladu s ust. § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podávám proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole o kontrole ze dne 30.7.2015 námitky, které směřují proti kontrolnímu zjištění resp. proti kontrolnímu zjištění uvedenému v článku II. protokolu a k závěru resp. souhrnu zjištěných nedostatků uvedenému v článku III. protokolu, když pochopitelně nemohu souhlasit ani s uložením nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků.  
Nevyhoví - li mým odůvodněným námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, tak navrhuji, aby je vyřídila nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim zcela vyhoví.
Podivuji se tomu, že v zápise o kontrole není uvedeno nic o mé kvalifikaci či dosavadních zkušenostech, když chybějící údaje o mé kvalifikaci či dosavadních zkušenostech ve spojení s dalšími okolnostmi činí závěry kontrolního orgány nesprávnými a nezákonnými.
Od roku 1980 jsem lékař s atestací prvého stupně v oborech Praktický lékař pro dospělé a Pediatr. Nepřerušovaně jsem vykonával lékařskou činnost v těchto oborech a navíc několik let v oborech neurologie a dětská neurologie. Dále jsem 33 let sloužil u LSPP pro děti i dospělé. Účastnil jsem se mnoha stáží a postgraduálních vzdělávacích přednášek.
Po roce 1989 jsem se začal věnovat navíc v homeopatii a postupně jsem v tomto oboru dosáhl určitého mistrovství, takže již léta patřím mezi nejvyhledávanější odborníky v tomto směru. Dále jsem vystudoval kurzy autoaptie, kterou rovněž s úspěchem praktikuji a dále jsem se dobře seznámil s Fyziologickou regulační medicínou (částečně i přímo ve školícím centru GUNA v Miláně), s ayurvédou (Na Srí Lance i studiem knih v češtině, rozhovory s mistry, atd.), seznámil jsem se i Tradiční čínskou medicínou (skrze MUDr. Petra Hoffmanna) a mnoha jinými bylinnými terapeutickými metodami, např. peruánskou. Mnoho let spolupracuji a učím se od velkých léčitelů včetně některých šamanů z Jižní Ameriky. Praktikuji psychosomatickou medicínu, systém meditací a koncentrace mysli a vyučil jsem se i orientální diagnostiku a reflexní masáž nohy. Zdokonaluji se ve všech těchto oborech a pracuji na sobě, abych byl co nejvíce vnitřně čistý a otevření intuici. To vše ku prospěchu trpícím lidem, kteří ke mně po tisících přicházejí pro pomoc.
Tímto stručným výčtem svých kvalit a ambicí dokládám, že jsem nejen dobrý lékař, ale i léčitel. Dokládá to sama dlouholetá praxe. Mám nesrovnatelně lepší výsledky než konvenční medicína v léčbě tzv. nevyléčitelných nemocí. Rozhodl jsem se, že aktivně vstoupím z Lékařské komory (dále LK), neboť její požadavky na léčebně-preventivní péči pokládám za nedostatečné. Dále nechci být nijak spojen s tradičně fungujícím korupčním systémem ve zdravotnictví ani nechci hrát dle pravidel farmaceutických firem, jež vyrábí chemikálie, které nikoho nemohou uzdravit. Což je opět evidentní z praxe. Medicína, kterou zastupuje LK a MZ, potažmo i zdravotní odbory při Krajských úřadech postrádá dle mých zkušeností skutečnou odbornost (lékaři nechápou původ nemoci ani její smysl. Tudíž nemohu chápat její léčení. Nechápou život jako takový a jsou učeni pouze monitorovat tělesné příznaky – včetně psychických, produkovaných opět tělem, konkrétně mozkem). A ty pak chemicky potlačovat, v lepším případě držet nemocného při životě substitucí (např. inzulinem). Dále postrádá humanitu, soucit (ve své většině) a skutečný zájem o nemocného člověka. Postrádá logicky i výsledky.   S tímto systémem nemám a nechci mít nic společného. Takřka denně slyším od svých klientů neuvěřitelně smutné, někdy drastické příběhy z našeho zdravotnictví. Stále více a více zoufalých neinformovaných, arogantně odbývaných nemocných, kterým dosavadní vědecká medicína přinesla jen utrpení, pokud přežili, se na mě a podobné terapeuty obrací o pomoc. Jsou mezi nimi nezřídka i sami lékaři a jiní zdravotníci, kteří často mluví o katastrofálním stavu našeho zdravotnictví. Nejhorší situace se mi jeví v pediatrii. Tam se snažím nejvíce pomoci a rodičům vysvětlovat, co je pro jejich děti zdravé a co ohrožuje kvalitu jejich života i život sám. V zařízeních oficiální pediatrie nemají šanci se to dozvědět. Stav naší dětské populace je alarmující. Sami pediatři se mnohdy se svými věčně nemocnými dětmi, beroucími stále více léků, neví rady. Ve zdravotnictví panuje arogance, neznalost, nedostatek času, peněz, ochoty pomoci a chaos.    Co dělá LK, profesní společnosti, MZ, kontrolní úřady? Zdá se, že se soustřeďují na léčitele či dezertující lékaře, které kontrolují ve všech detailech. Běda, jak udělá nějaký léčitel chybu. A přitom denně v našich nemocnicích umírají stovky lidí na selhání zdravotní péče… probíhá to však lege artis.    LK postupuje vůči mně, jako by mě ona vyloučila ze svých řad za nějakou odbornou neschopnost. Realita ovšem je, že já vyloučil ji pro neschopnost.  Argument, že jako homeopat lékař, který odešel z LK, by mohl ohrozit pacienta tím, že by mohl svou neodborností oddálit lege artis léčbu, je zcela nesmyslný – alespoň v mém případě. Ke mně naopak přicházejí většinou pacineti, kterým lege artis medicína nepomohla a ohrožuje je na životě. Příkladů mám v dokumentaci stovky a jistě byste si nepřáli jejich zveřejnění. Nutno zmínit další důležitou okolnost. LK a zřizovatel chtějí logicky kontrolovat činnost lékařů, aby byla na patřičné úrovni. To zní jistě dobře. Problém je v tom, že nikdo, absolutně nikdo, z jejích představitelů nemá o informační léčbě, včetně homeopatie ani ponětí – na rozdíl od kontrolovaného zkušeného homeopata. To už jsme se dostali na úroveň tragikomedie hodné Dostojevského či Kafky.
K tzv. léčivům: Léčivo je léčivem proto, že obsahuje léčivou látku či alespoň léčivý potenciál. Homeopatický informační lék žádnou léčivou látku neobsahuje a nemá léčivý potenciál – dle stanoviska vědecké medicíny. Některá homeopatika jsou zařazena mezi léčiva jiná ne. Je v tom politika SÚKLu. Jsou v tom nemalé peníze. Některé firmy jsou „vzaty na milost“ a jejich produkty jsou volně prodejné (např. Boiron), ale ne zas všechny. Jiné homeopatické léky si pořídíte pouze na lékařský předpis, ovšem nikomu nikdo nebrání si je pořídit v internetovém obchodě zcela legálně, či zahraničních lékárnách. Také je běžná práce, když někdo potřebuje hom. lék, který je na předpis, že požádá třeba svého zubaře či veterináře a ten ho s laskavostí napíše. Vše je v pořádku.
Na tomto poli vládne tedy totální zmatek a prospěch pacienta je to poslední, na co by zúčastněné orgány pomyslely. Jen to zbytečně komplikuje život nemocným i homeopatům.
A dále se Vás táži: Která homeopatika, kterých firem a kterých potencí tedy nesmím jako lékař homeopat, nemající povolení ve zdravotních službách, jelikož jsem vyloučil LK, doporučovat? A která mohu? Chci jejich vyčerpávající výpis – jsou jich, pro Vaši informaci desetitisíce… Spousta firem. Možná statisíce. V podstatě ze všeho lze vyrobit informační homeopatický lék libovolné potence. Třeba z Jižního pólu. Nebo z rtg záření. Prostě ze všeho. Která tedy nesmím používat? Děkuji za jejich totální soupis. Chci mít totiž jasno. Pokud si na to netroufáte, přestaňte se zajímat o věci, kterým nerozumíte, prosím. A buzerovat mě.
Dále: Je Fyziologická regulační medicína počítána rovněž do homeopatie? Opět i zde jsou produkty vázané na recept a jiné nikoliv (Např. GUNA Prevac). Co, informační léky Joalis, které produkuje Dr. Josef Jonáš? Volně prodejné, obsahující léčivé informace, tedy v podstatě homeopatika. A co třeba autopatie? Opět ryze informační metoda. Mohu ji používat? A proč ano, či proč ne? A co Bachovy květinové esence? A co gemmoterapie, infromce z pupenů rostlin?  Mohu, nemohu? A proč!! A proč nesmím používat SÚKLem zaregistrované informační (dle medicíny neúčinné) a přesto označených za léčiva? A proč mohu ty ostatní klidně používat? Jaké zde platí pravidlo z hlediska bezpečnosti léčby?
A dále, víte o tom, že ať homeopatická i jiná nehmotná informace lze aplikovat bezkontaktně? Nevíte? Tak si, laskavě doplňte vzdělání. Mohu bezkontaktně, tedy svou myslí aplikovat homeopatikum? Proč ne či proč ano? Lze to i distančně, třeba přes telefon… Mohu? Nemohu? Proč??
Pokud mi znemožníte pracovat jako homeopat, budu se cítit silně diskriminován vůči stovkám homeopatů – nelékařů této země. A budu po Vás chtít vysvětlení, proč jsem právě já výjimka.
Měli byste se místo kontroly ptát, proč zdravotnický systém selhává a proč jej opouští čím dál více pacientů. Měli byste poctivě napsat onomu stěžovateli, jenž touží po pořádku, že pan doktor Lebenhart není pro společnost žádný problém. Že naopak velký problém se skrývá uvnitř oficiálního zdravotního systému… Tam by i on měl pátrat po nepravostech a ptát se, jak to funguje…
K věci se vyjadřuji dále také tak, že nemohu souhlasit s tím, že by výkon tzv. alternativní medicíny spadal do působnosti zákona o zdravotních službách. Extenzivní výklad pojmu „zdravotní služby“ ze strany Vašeho kontrolního orgánu, podle kterého jsou alternativní léčitelské metody zdravotními službami, nemůže u soudu (záměrně uvádím „u soudu“, neboť jsem rozhodnut svoji záležitost nechat dovést až k soudnímu rozhodnutí) obstát z následujících důvodů:
Zákon o zdravotních službách v § 2 odst. 2 definuje zdravotní služby takto:
„a) poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky, a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky, jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil, (…)“
přičemž zdravotní péčí se podle § 2 odst. 4 zákona rozumí:
"a) soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen „nemoc“),

2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,
4. pomoci při reprodukci a porodu,
5. posuzování zdravotního stavu,
b) preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“) za účelem podle písmene a).“

Pokud by se akceptoval extenzivní výklad, znamenalo by to, že nejen výkon tzv. alternativní medicíny by se považoval zdravotní službu, ale jakákoliv podnikatelská činnost, která splňuje některý z výše uvedených definičních znaků, by se také považovala za zdravotní službu. Zdravotní službou by byla například:

- činnost trenéra fitness, pokud při sestavení tréningu posuzuje zdravotní stav (§ 2 odst. 4 písm. a) bod 5. zákona) a pak provádí preventivní výkony za účelem předcházení nemoci, vady nebo zdravotního stavu nebo za účelem udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu (§ 2 odst. 4 písm. b) ve spojení s § 2 odst. 4 písm. a) bod 1. a 2. zákona)
- činnost cvičitele jógy, pokud provádí preventivní výkony za účelem předcházení nemoci, vady nebo zdravotního stavu nebo za účelem udržení a udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu (§ 2 odst. 4 písm. a) bod 1. a 2. zákona)
- činnost výživového poradce, pokud při sestavení diety posuzuje zdravotní stav (§ 2 odst. 4 písm. a) bod 5. zákona) a poskytne konzultaci podporující rozhodování jiné osoby ve věci poskytnutí zdravotních služeb (§ 2 odst. 2 písm. b) zákona)
- činnost kartářky, pokud při vykládání karet poskytne konzultaci podporující rozhodování jiné osoby ve věci poskytnutí zdravotních služeb (§ 2 odst. 2 písm. b) zákona)
- činnost maséra, pokud provádí preventivní výkony za účelem předcházení nemoci, vady nebo zdravotního stavu nebo za účelem udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu (§ 2 odst. 4 písm. b) ve spojení s § 2 odst. 4 písm. a) bod 1. a 2. zákona) atd.
Ve výčtu těchto absurdních závěrů by bylo možné pokračovat. Obecně ale lze shrnout, že každý, kdo by v rámci své podnikatelské činnosti poskytoval konzultace, které mohou podpořit rozhodování jiného ve věci poskytnutí zdravotních služeb, nebo kdo by posuzoval zdravotní stav, nebo kdo by prováděl preventivní výkony za účelem předcházení nemoci, vady nebo zdravotního stavu nebo za účelem udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, apod., by se dostal do působnosti zákona o zdravotních službách. Takový výklad by také znamenal, že fitness trenérem, masérem, cvičitelem jógy atd. by mohl být jen lékař, případně jiný zdravotní pracovník.

Extenzivní výklad tak vede k absurdním závěrům (argumentum ad absurdum). Pokud určitá výkladová metoda právního předpisu vede k absurdním závěrům, musí být korigována dalšími výkladovými metodami, které zná právní teorie. V daném případě by se musela použít výkladová metoda historická a teleologická – tj. z okolností přijetí zákona by se muselo dovodit, jestli záměrem zákonodárce a účelem zákona bylo skutečně regulovat takto rozsáhlé oblasti podnikatelské činnosti, či nikoliv. Hlavním korektivem by ale mělo být zúžení extenzivního (a nesmyslného) výkladu pomocí takového objektivního a z právních předpisů dovoditelného kritéria (s využitím metody systematického výkladu právních předpisů), které by umožnilo rozumný výklad zákona. Objektivním kritériem, na základě kterého je nutné zúžit extenzivní výklad pojmu „zdravotnické služby“, je systém vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.
Logika zákona o zdravotních službách je taková, že tento zákon stanoví, co se rozumí zdravotními službami a současně stanoví personální požadavky na poskytování zdravotních služeb (podle § 11 odst. 4 zákona personální zabezpečení zdravotních služeb musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a podle § 12 zákona musí být při samostatnému výkonu zdravotnického povolání naplněna způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře). Bližší podrobnosti na personální požadavky pak stanoví vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
Jaké jsou kvalifikační požadavky na výkon povolání lékaře, to stanoví zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Na tento zákon pak navazuje vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů a vyhláška č. 187/ 2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství. Ministerstvo pak vydává vzdělávací programy pro jednotlivé lékařské obory.
Výše uvedené uvádím proto, že ze sdělení Mgr. Renaty Müllerové, vedoucí OKL Plzeň ze dne 19.7.2015 zaslané Mgr. Luboši Šimkovi mimo jiné vyplývá, že já jako kontrolovaná osoba mám splněný předpoklad odborného vzdělání lékaře.  
Co je věcným obsahem zdravotních služeb, to lze dovodit z vyhlášky č. 99/2012 Sb., která obsahuje výčet oborů zdravotní péče a z předpisů, které upravují vzdělávání lékařů a pak ze samotného obsahu tohoto vzdělávání, které vychází z uvedených předpisů. S určitým zjednodušením tak lze konstatovat, že z uvedených předpisů lze dovodit, že věcným obsahem zdravotních služeb je aplikace medicíny (tj. lékařské vědy a praxe), jak je vyučována na lékařských fakultách v České republice a v systému dalšího (specializačního) vzdělávání lékařů. Jinak to ani být nemůže, protože zdravotnické služby mohou poskytovat jen kvalifikované osoby a jen ty činnosti lze považovat za zdravotnické služby, k jejichž výkonu lze získat kvalifikaci v systému vzdělávání lékařů, který existuje a funguje na základě výše uvedených právních předpisů. Pokud by se připustil širší výklad pojmu zdravotní služby, znamenalo by to, že se za zdravotní služby považují i činnosti, k poskytování kterých není možné v rámci výše uvedeného vzdělávacího systému získat žádnou odbornou kvalifikaci. To by ve svém důsledku znamenalo, že mohou být poskytovány zdravotní služby, k jejichž výkonu není možné získat odbornou kvalifikaci v rámci stávajícího systému vzdělávání lékařů.
Proto, pokud je záměrem rozšířit působnost zákona o zdravotních službách také na činnosti, k jejichž výkonu nelze v rámci stávajícího systému vzdělávání lékařů získat odbornou kvalifikaci (tj. na činnosti mimo tzv. oficiální medicínu), muselo by dojít k legislativnímu i faktickému rozšíření stávajícího systému vzdělávání lékařů o tyto nové činnosti. Z výčtu uvedeného výše je zřejmé, že jsem na lékařské fakultě nevystudoval obor alternativní medicíny či obor homeopatie.
Nemohu souhlasit s tím, co lze dovodit z kontrolního zjištění, a to s tím, že homeopatie podléhá působnosti zákona o zdravotních službách a že ji mohou praktikovat jen lékaři mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb (viz uložení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků uvedené na třetí straně protokolu ze dne 30.7.2015), je za stávající právní úpravy nesprávný. Proto za stávající právní úpravy nemůže nikdo sankcionovat osoby, které praktikují homeopatii bez lékařského vzdělávání či dokonce homeopatii s lékařským vzděláním jako já.
Nikdo mně nemůže zakazovat homeopatii či nutit k podání žádosti o vydání oprávnění k poskytování zdravotnických služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, když Váš kontrolní orgán a ani třeba Ministerstvo zdravotnictví ČR není zákonodárcem a jen zákonem by bylo možné praktikování homeopatie v České republice zakázat. Takový zákaz by však byl porušením práva EU, protože směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků ukládá členským zemím povinnost umožnit registraci a distribuci homeopatických léčivých přípravků a plošným zákazem praktikování homeopatie by byla nepochybně v rozporu s právem EU znemožněna distribuce homeopatických léčivých přípravků v ČR.

Závěrem se dostávám k ústavněprávnímu aspektu počínání Vašeho správního orgánu. Ústavní pořádek a celý právní řád České republiky, jako demokratického právního státu, je založen na principu, že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a na principu, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích (čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). V daném případě to znamená, že pokud mají být osobám vykonávajícím určité činnosti uloženy povinnosti, které stanoví zákon o zdravotních službách, pak takovou povinnost musí stanovit zákon, nikoliv nikdo další či nic dalšího. Z principu legitimního očekávání, který ve své judikatuře rozvinul Ústavní soud, také plyne, že pokud bylo záměrem tohoto státu prostřednictvím zákona o zdravotních službách zakázat osobám bez lékařského vzdělání praktikování homeopatie, nebo jiných alternativních léčitelských metod a postupů, pak toto mělo být jednoznačně deklarováno v procesu přípravy a projednání zákona a hlavně takový zákaz měl být v tomto zákoně výslovně uveden. Nic z tohoto se však nestalo. Proto je porušením ústavního principu legitimního očekávání, když nyní, téměř tři roky od přijetí zákona o zdravotních službách, jsem sankcionován za to, že jako lékař vykonávám homeopatii.

Nemohu souhlasit s tím závěrem, že já jako lékař zabývající se tzv. alternativní medicínou jsem poskytoval zdravotnické služby bez oprávnění.
K tomu uvádím, že předmět kontroly, jak vyplývá z úvodní strany protokolu o kontrole ze dne 30.7.2015, je vymezen takto: „Podezření na poskytování zdravotnických služeb bez oprávnění.“, ale závěr se od předmětu kontroly značně odchyluje, neboť je dovozováno, že podání homeopatik je poskytováním zdravotnických služeb a lze ji vykonávat je na základě příslušného oprávnění podle zákona o zdravotních službách, čímž jsem se dopustil správního deliktu podle ust. § 115 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona. V dalším odkazuji na ničím nepodložené závěry uvedené v části III. označené jako Závěr protokolu ze dne 30.7.2015. 
Se závěry kontrolního orgánu i s uložením nápravných opatření nemohu souhlasit, a to nejen z výše uvedených důvodů, ale i s ohledem na ust. § 2636 až 2651 nového občanského zákoníku, která jsou v závěrech kontrolního orgánu také zcela opomenuta.
Smlouva o péči o zdraví je uzavírána mezi poskytovatelem péče a příkazcem. Tím může být nejen ošetřovaný, jemuž bude na základě smlouvy péče poskytována, ale i jiná osoba, v jejíž prospěch lze smlouvu uzavřít. Pro smlouvu není předepsána písemná forma, může být uzavřena i ústně. Jde o péči o zdraví za odměnu. Z toho lze usoudit, že se netýká samoléčby, domácí léčby, … apod., které zřejmě nejsou specificky regulované a netýká se jich ani zákon o zdravotních službách.
Péče o zdraví je novým občanským zákoníkem definována velice široce. Zahrnuje úkony, prohlídky nebo rady a všechny služby vedené snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav ošetřovaného.  Péče o zdraví ve smyslu nového občanského zákoníku tak evidentně zahrnuje i zdravotní služby dle zákona o zdravotních službách.
Zdravotními službami se totiž ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách rozumí poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky a další činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče, konzultační služby a další. Zdravotní péčí se pak rozumí činnost prováděná například za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, udržení a prodloužení života, zmírnění utrpení či posuzování zdravotního stavu.  Při zohlednění zákona o zdravotních službách, zejména jeho ust. § 2, je zřejmé, že léčitelství či jiné činnosti praktikované lékaři či nelékaři nejsou zdravotní službou podle zmíněného zákona o zdravotních službách, a proto se na ně tento zákon nevztahuje.
Výše uvedené uvádím proto, že Váš kontrolní orgán mě jako lékaře provozující alternativní medicínu podřazuje, chybně a nesprávně podřazuje, pod zákon o zdravotních službách-
Tedy poskytování služeb vedených snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav ošetřovaného, které nejsou zdravotními službami, se bude řídit pouze novým občanským zákoníkem.
Závěrem jsem přesvědčen o tom, že moje námitky jsou zcela důvodné, rozhodně jsem se nedopustil ničeho protiprávního, natož správního deliktu podle § 115 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách a na místě není ani to, aby mně bylo vydáno oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro homeopatii, resp. abych byl nucen požádat KÚ PK, odbor zdravotnictví o vydání Oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování pro obor, v němž mám jako lékař specializaci a v jehož rámci pak mohu provádět homeopatii. 
V Klatovech …18.8.2015………………                                                                        
  MUDr. Tomáš Lebenhart
WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one