patrtit.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
mal.jpg
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


Vánoční zamyšlení

Milí přátelé, kamarádí, rodino.
Máme před sebou čas vánoční, který začíná 25. prosince. Křesťanská slavnost Vánoc dostala definitivní formu až ve 4. století, kdy nahradila římský svátek „nepřemožitelného Slunce“. Bylo tak zdůrazněno, že narození Krista je vítězstvím pravého světla v temnotách zla. Jedinečná atmosféra, kterou se dnes Vánoce vyznačují, se rozvinula ve středověku, díky svatému Františkovi z Assisi. Ten byl hluboce zamilován do Ježíše, Boha-s-námi. Jeho životopis vypráví, že svatý František „nade všechny ostatní svátky slavil Narození Dítěte Ježíše a nazýval svátkem svátků den, ve kterém se Bůh stal malým dítětem, které sálo z lidského prsu“. František oslavu Vánoc obohatil o krásný symbol jesliček, se kterými byla zdůrazněna bezbranná láska Boha, jeho pokora a jeho dobrotivost, která se v Ježíši Kristu zjevuje lidem, aby je naučila novému způsobu života a lásky.
I když nejsem věřící v pravém slova smyslu, čím dál víc a častěji si uvědomuji, jak se lidé vzdalují. Jak se stáváme čím dál sobečtější a víc
vanoce16.jpg
bezohlední. Nezištná pomoc bližnímu je čím dál vzácnější. Pro své osobní potřeby jsme ochotni zneužít a využít cokoli a kohokoli, bez ohledu na to, co druhému způsobíme za bolest nebo starosti. Pojďme to změnit. Zkusme znovu zažít ten opojný pocit z dobrého skutku. Z toho, že jsme někomu pomohli jen tak, aniž bychom z toho sami něco měli. Zkusme myslet nejen na sebe, ale i na druhé a na to, co jim svým konáním můžeme způsobit. Stačí tak málo. Zastavme se, zapalme svíčku a alespoň myšlenkou vyvolejme duch vánoc. Vánoce nejsou v darech a cinkrlátkách, ale v našich srdcích a v mysli.
Přeji všem klidné a šťastné prožití vánočních svátků. Pohodu, spokojenost, lásku, soucit a lidskost.
Šťastné Vánoce vám všem!
Radek Sedláček
 
pfjá15.jpg
WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one